วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางสาวศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายอดิศร ดวงอ่อนนาม รก.ปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน เข้าตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ณ หมออี๊ดฟาร์ม บ้านเลขที่ 82 หมูที่ 4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/std-menu/243-2020-11-02-16-30?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdab1d9f631f