“ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน งบยุทธศาสตร์ จ.มหาสารคาม ปี 2564"

“มหาสารคาม ลงพื้นที่เร่งรัดขับเคลื่อนและติดตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอกุดรัง”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน งบยุทธศาสตร์ จ.มหาสารคาม ปี 2564"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์บริหารการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จ.มหาสารคาม"

“มหาสารคาม ลงพื้นที่เร่งรัดขับเคลื่อนและติดตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอแกดำ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ติดตามการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง งบประมาณกรมปศุสัตว์ ปี 2564”

เนื้อหาอื่นๆ...