วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมและสั่งการ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสั่งการ หารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือน กับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/adm-menu/272-2020-11-27-16-00?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId2ef649dec4