วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี ทั้งนี้ ได้มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์ ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว และให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/268-2020-11-25-16-00?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdaf1fccfdb7