วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกฐินพระราชทาน ตามธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาสารคาม) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 54) ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกุล ซึ่งนับเป็นกรณีพิเศษที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหสารคาม) ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลทั่วไตรมาส ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเดชา ตุลานนท์ ประกรรมการบริหารธนาคารฯ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐิน ในโอกาสนี้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานราชการธนาคารกรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ส.ส.จังหวัดมหาสารคามเขต ๑ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ด้วยพิธีฯ ด้วยความศัทธาผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๑๓,๖๗๕,๓๐๖ บาท

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/academic-work-menu/42-newsflash-cat/236-2020-10-11?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdb4a5aaa1ee