วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีหัวส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับแก่งเลิงจาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และส่งเสริมีประเพณีลอยกระทงให้เป็นเทศกาลสำคัญประจำจังหวัดมหาสารคาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยพลัง “บวร” และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง ต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/academic-work-menu/42-newsflash-cat/245-2020-10-31-15-30?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdcff6f51573