“ปศุสัตว์มหาสารคาม เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมถวายกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาสารคาม) ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จ.มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓

ปศุสัตว์มหาสารคาม เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


S 59850765กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ระวังการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (คอบวม)     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กรมปศุสัตว์