ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนการเกษตรยั่งยืน จำนวน 7 รายการ ...อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง...อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม