วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดมหาสารคามจัดการประชุม​คณะกรรมการ​พิจารณา​แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์​จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด​มหาสารคาม เป็นประธาน​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ประกอบการยื่นขออนุมัติแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 2 ราย คือ 1.นายทวีลาภ ปักกัง โรงฆ่าสุกรขนาด 1-3 ตัว (เล็กมาก) 2.บริษัทเอ็มพีหมูสด จำกัด โรงฆ่าสุกร ขนาด 300 ตัว(ขนาดใหญ่) ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย

View the embedded image gallery online at:
http://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/std-menu/266-2020-11-24-16-00?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdf3033f9197