วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมในคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ประเภทข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในจังหวัด ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/adm-menu/548-2022-01-10-05-02-47?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdd44d497410