วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๒ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/adm-menu/552-zoom-cloud-meeting?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdded4fdeb1f