"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยม T-FARM ฟาร์มโคสายพันธุ์แบรงกัส จากประเทศออสเตรเลีย และฟาร์มแพะ อำเภอกันทรวิชัย"

“ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และติดตามงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช”

“ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และติดตามงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม”

“ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอกุดรัง”

“ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”

More Articles ...