วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอกุดรังและทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มม้า ตามแผนการเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้าเพื่อขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 ราย ม้า 20 ตัว อำเภอกุดรัง จำนวน 2 ราย ม้า 8 ตัว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/en/anh-menu/485-oie?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIda1ae8569cc