วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคามข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามโครงการปศุสัตว์สำนักงานสะอาด ปราศจากไวรัส ขจัดเชื้อ COVID-19 โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณสำนักงาน อาคาร และช่วยกันเช็ดถูทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้สำนักงาน ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ก่อนร่วมกิจกรรม ได้มีจุดบริการคัดกรองผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเจลแอลกอฮอร์ไว้บริการด้วย

22518.jpg 94147.jpg 94154.jpg

IMG_9469.jpg IMG_9473.jpg IMG_9510.jpg

IMG_9528.jpg IMG_9535.jpg