วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ที่พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ทั้งนี้มี นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย

S__61915164.jpg S__61915165.jpg S__61915166.jpg

S__61915169.jpg S__61915170.jpg