วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีหัวส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับแก่งเลิงจาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และส่งเสริมีประเพณีลอยกระทงให้เป็นเทศกาลสำคัญประจำจังหวัดมหาสารคาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยพลัง “บวร” และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง ต่อไป

S__62332966.jpg S__62332967.jpg S__62332969.jpg

S__62332970.jpg S__62332972.jpg