วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ได้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร อัยการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง

1635037854840.jpg 1635037859600.jpg 1635037859670.jpg

1635037859730.jpg 1635037860124.jpg 1635037860554.jpg

1635037861084.jpg 1635037868626.jpg 1635037868686.jpg

1635037868735.jpg 1635037869211.jpg