วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ กล่อง มอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ราย ด้วย

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/adm-menu/560-2022-01-25-10-02-45?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId3930f0374c