วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายดุษฎี สิงห์ปาน ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคสายพันธุ์แบรงกัส จากประเทศออสเตรเลีย และฟาร์มแพะ ของนายทีปังกร ภูวนา ณ T-FARM เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยเลี้ยงโคเพื่อผลิตโคเนื้อระดับพรีเมี่ยม ทั้งขุนจำหน่ายโคคุณภาพสูงและผลิตแม่โคเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ มีการเลี้ยงแพะเพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์ ตลอดทั้งยังเป็นแหล่งรับซื้อแพะจากเกษตรกรรายย่อยในราคาเป็นธรรมอีกด้วย

278800017_5273857619343684_2258666767408649319_n.jpg 279586570_5294530927276353_1193203831169577697_n.jpg 279676289_5294529773943135_632372277148167680_n.jpg

279863883_5294531740609605_6798040517683387698_n.jpg