วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายนพดล พินิจ มอบหมายให้ นายสนั่น จันดาเรือง ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อ พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน ณ หมู่ที่ 12, 14, 23 ตำบลหนองแสง และหมู่ที่ 5, 9 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในโคเนื้อจำนวน 20 ตัว และกระบือ 20 ตัว รวม 40 ตัว

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/388-2021-07-05-10-28-46?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIde9a8ff6af0