วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน และการรักษาโรคอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมอบยากำจัดแมลงพาหะนำโรค แก่ผู้นำชุมชนและเกษตรกรจำนวน 30 ราย พร้อมออกให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 24 ตัว ณ ณ บ้านหนองบัวแปะ หมู่ 1 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/391-2021-07-08-09-45-07?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId8eee1a7e55