วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายสัตวแพทย์ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโคนม ของสหกรณ์ฯ โดยหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ และสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินให้ครอบคลุมต่อไป

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/483-2564-3?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId06b80299de