วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายพรชัย พิมดา ปศุสัตว์อำเภอนาเชือก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ลัมปีสกิน บ้านคึมบง ม.5 บ้านบงใหม่พัฒนา ม.11 ต.หนองโพธิ์ โคเนื้อ 188 ตัว กระบือ 12 ตัว ยอดรวม 200 ตัว เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 48 ราย ผลปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/486-2021-10-05-10-18-02?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIde0b32c6c2b