วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยให้บริการแจกเวชภัณฑ์ ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิโค-กระบือ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านนาภูพิทยาคม ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จำนวนผู้เข้ารับบริการ ๕๘ ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับการดูแลสุขภาพ โคเนื้อ ๒๘๑ ตัว กระบือ ๙ ตัว ไก่พื้นเมือง ๒,๐๗๐ เป็ด ๑๔๗ ห่าน ๑๗ ตัว โดยมี นายโชคชัย นันตลาด นายอำเภอยางสีสุราช กล่าวต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/574-2022-04-26-10-01-18?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdb465d2c7cb