วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายศักดา บุบผโชติ ปศุสัตว์อำเภอบรบือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบรบือ ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรเลี้ยงแพะ ตามโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ โดยสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการพัฒนาฟาร์มสู่การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และฟาร์มปลอดโรคใบรูเซลล่า ที่ร้อยศิลป์ฟาร์ม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม #แพะสารคามสร้างอาชีพ

278800017_5273857619343684_2258666767408649319_n.jpg 279716309_5273856969343749_6834375764120127285_n.jpg 279885840_5273856272677152_3955722424711215265_n.jpg