วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน “มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา” โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาการเกษตร ผอ.วิทยาลัยและเทคโนโลยีมหาสารคาม ผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารบริษัทคูโบต้ามหาสารคาม ผู้บริหารโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ACE และเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วิทยาลัยและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กำหนดร่วมกันแก้ไขปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม รณรงค์และพัฒนากระบวนการผลิต โดยวิธีปลอดการเผา ตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมและสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร สำหรับนำไปใช้ในการทำการเกษตรปลอดการเผา สอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2565

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/academic-work-menu/42-newsflash-cat/262-2020-11-17-15-00?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIde5ffff15c5