วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 07.40 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ร่วมกับนางสาวศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และโรงเรียนอนุบาลกิตติยา พร้อมนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกแห่งรวบรวมข้อมูลและออกติดตามนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/academic-work-menu/42-newsflash-cat/273-2020-12-02-07-00?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdc8ca7d406e