วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบยากำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรค จำนวน 2,300 ลิตร ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ในทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดมหาสารคามแล้ว สำหรับงาน Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน จังหวัดมหาสารคาม มีกิจกรรมประกอบด้วย 1.ปล่อยขบวนสัตวแพทย์เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรักษาโค -กระบือ ที่ป่วย โดยเป็นการรักษาตามอาการในเบื้องต้น 2. ปล่อยขบวนหน่วยพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและพ่นยา กำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรค ซึ่งเป็นพาหะของโรค เพื่อยับยั้ง ชะลอการแพร่ระบาด 3. แจกยากำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรค ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโรคลัมปี สกิน เป็นแล้วรักษาหาย เนื้อทานได้ ไม่ติดต่อสู่คน พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์ 043-777-960-1 หรือติดต่อปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามโดยตรง ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-885-9810

117747.jpg 21872.jpg 21877.jpg

IMG_5309.jpg IMG_5930.jpg IMG_5936.jpg

IMG_5954.jpg IMG_5959.jpg IMG_5974.jpg

IMG_5978.jpg IMG_5981.jpg IMG_5993.jpg

IMG_5997.jpg IMG_6002.jpg IMG_6003.jpg

IMG_6041.jpg IMG_6052.jpg IMG_6070.jpg

IMG_6071.jpg IMG_6112.jpg