วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 11.40 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSDV) จังหวัดมหาสารคาม ประเดิมฉีดวัคซีนเข็มแรก/ล๊อตแรก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ ณ เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอกันทรวิชัย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้มอบสินเชื่อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แก่ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคามจำกัด จำนวน 20,000,000 บาท , มอบสารกำจัดแมลง , เสบียงอาหารสัตว์แก่ตัวแทนเกษตรกร , มอบเวชภัณฑ์รักษาสัตว์แก่ ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอเพื่อนำไปเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน ใน โค - กระบือ ของพื้นที่ต่อไป

S__8732697.jpg S__8732698.jpg S__8732699.jpg

S__8732700.jpg