2558_12_16a01.jpg 2558_12_16a02.jpg 2558_12_16a04.jpg

2558_12_16a09.jpg 2558_12_16a10.jpg 2558_12_16a11.jpg

2558_12_16a14.jpg 2558_12_16a15.jpg 2558_12_16a18.jpg

2558_12_16a19.jpg 2558_12_16a20.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)