วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ออกตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 9 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/std-menu/229-2020-03-63-16-07?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId0c558b4b4e