วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 1 ฟาร์ม ของเกษตรกรลูกเล้า บริษัทไทยฟู้ดส์ จำกัด ในเขตพื้นที่ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/std-menu/487-good-agricultural-practices-gap-3?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId948620a6af