วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวศุภธิดา ภิเศก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ออกตรวจประเมินรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ ของเกษตรกรลูกเล้า บริษัทเบทาโกร จำกัด จำนวน ๒ ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/std-menu/542-good-agricultural-practices-gap-4?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId69805d9f72