วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์และตรวจติดตามสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว ok.) รายกลุ่ม จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑.บริษัทเทสโกโล้ตัส สาขาเสริมไทยพลาซ่า ๒.บริษัทเทสโก้โลตัส สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ๓.บริษัทเบทาโกร จำกัด สาขามหาสารคาม ๔.บริษัทบิ๊กซี ชูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาสารคาม ๕.บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขามหาสารคาม โดยสุ่มเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสุกร แห่งๆละ ๓ ตัวอย่าง รวบรวมส่งตรวจที่ ศวพ.จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์, ตรวจหาสาร Beta agonist และตรวจ MA ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์

15339.jpg 15340.jpg 15341.jpg

15342.jpg 15343.jpg 15344.jpg

15345.jpg 15346.jpg 15347.jpg

15348.jpg 15349.jpg 15350.jpg