วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์และตรวจติดตามสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว ok.) รายกลุ่ม จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑.บริษัทเทสโกโล้ตัส สาขาเสริมไทยพลาซ่า ๒.บริษัทเทสโก้โลตัส สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ๓.บริษัทเบทาโกร จำกัด สาขามหาสารคาม ๔.บริษัทบิ๊กซี ชูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาสารคาม ๕.บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขามหาสารคาม โดยสุ่มเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสุกร แห่งๆละ ๓ ตัวอย่าง รวบรวมส่งตรวจที่ ศวพ.จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์, ตรวจหาสาร Beta agonist และตรวจ MA ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/std-menu/546-ok?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdfd2de618c6