วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม สัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือกพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำจากกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ต่อไป

S__52084765.jpg S__52084767.jpg S__52084768.jpg

S__52084772.jpg S__52084776.jpg S__52084777.jpg

S__52084780.jpg S__52084781.jpg