วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายสัตวแพทย์หญิงศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก(GMP) ณ โรงปฎิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

S__53633108.jpg S__53633111.jpg S__53633113.jpg

S__53633114.jpg