16 มกราคม 2563 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานกรรมการตัดสินการประกวดสัตว์ หลักสูตร "มาตรฐานการตัดสินการประกวดแพะ" ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2563 โดยดำเนินการฝึกอบรมที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง และไร่เขาบัวทอง อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/techno-menu/223-std-training-justment?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId1011eccb1e