20 มีนาคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยด้านการผลิตสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พิจารณางานวิจัยด้านการผลิตสัตว์ของนักวิชาการสัตวบาล ในพื้นที่ ปศุสัตว์เขต 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/techno-menu/230-2020-03-63-16-12?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIde928f7197a