วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ ถาบุตร นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ออกตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมการประกวดเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ โดยมีเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดมหาสารคาม นายพีรพล คงแสง ณ สวนคงแสง เลขที่ ๗๐ บ้านป่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/techno-menu/248-2020-11-09-15-30?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIda78ebb0662