วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสัมนา หลักสูตร "พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง"เพื่อพัฒนาผู้นำและเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกล Appication Zoom ระหว่างวันที่ 16-21 กันยายน 2564

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/yut-menu/462-2021-09-17-03-23-12?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId150599e0d1