วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน แก่เกษตรกรที่ได้ความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สัตว์เลี้ยงมีอาหาร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงที ในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย ได้แก่ 1. บ้านโนนสังข์ หมู่ 4 ต.หนองบอน เกษตรกร 23 ราย /หญ้าแห้ง จำนวน 50 ฟ่อน /โค 80 ตัว, กระบือ 5 ตัว 2. บ้านม่วงใหญ่ หมู่ 6,11 ต.โพนงาม เกษตรกร 8 ราย /หญ้าแห้ง จำนวน 40 ฟ่อน โค 67 ตัว, กระบือ 6 ตัว 3. บ้านโคกกลาง หมู่ 10,14,17 ต.เขวาไร่ เกษตรกร 46 ราย /หญ้าแห้ง จำนวน 40 ฟ่อน โค 225 ตัว 4. บ้านดอนน้อย หมู่5 ต.โพนงาม เกษตรกร 14 ราย /หญ้าแห้ง จำนวน 30 ฟ่อน โค 60 ตัว, กระบือ 4 ตัว 5. บ้านดอนจำปา หมู่ 7,8 ตำบลโพนทอง เกษตรกร 25 ราย หญ้าแห้ง จำนวน 40 ฟ่อน โค 127 ตัว, กระบือ 14 ตัว รวม เกษตรกร 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 125 ราย หญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 ก.ก) จำนวนโค 559 ตัว และกระบือ 29 ตัว ในการนี้มี นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรักษ์ รก.ปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงาน

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/yut-menu/491-2021-10-11-02-52-05?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId8b0289b90f