วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นำกลุ่มวิสาหกิจอาหารสัตว์ตักศิลานาโพธิ์, โชคนิตยาฟาร์ม อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย นำพืชอาหารสัตว์ เป็นหญ้าเนเปียร์สด 4,600 กก. ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้ความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,7,8,9 และ 11 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สัตว์เลี้ยงมีอาหาร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงที

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/yut-menu/495-2021-10-14-02-42-22?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdd2549c86ef