วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กู้ภัยโควิด 2019 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 10 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลางบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ต.กุดไส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 ราย

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/yut-menu/527-2019-2565-10?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId1ab023d733