วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า เนื่องจากสุกรมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค ในการนี้ยังได้ติดตามร้านจำหน่ายเนื้อสุกรที่เข้าร่วมโครงการพยุงราคาเนื้อสุกรตามนโยบายรัฐบาล ที่จำหน่ายเนื้อสุกรในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/adm-menu/554-2022-01-12-06-28-34?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdf705798766