วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า เนื่องจากสุกรมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค ในการนี้ยังได้ติดตามร้านจำหน่ายเนื้อสุกรที่เข้าร่วมโครงการพยุงราคาเนื้อสุกรตามนโยบายรัฐบาล ที่จำหน่ายเนื้อสุกรในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม