วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ กล่อง มอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ราย ด้วย