วันที่ 21 ม.ค. 2565 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายวิรัช โพธิ์น้อยงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมปฏิบัติงานกับปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม ตรวจโรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการตรวจเฝ้าระวัง ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) และตรวจสอบสินค้าป้องกันการกักตุนสินค้าอุปโภค บริโภค

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/anh-menu/559-asf?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId90c89b24f6