วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าของศูนย์นายพีระพล คงแสง พร้อมมอบป้าย ศพก. แก่เกษตรกรที่เข้าอบรมทั้งศูนย์หลักและศูนย์ใหม่ 13 อำเภอ จำนวน 39 ป้าย ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักสูตร "รวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2564 โดยมีสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์มหาสารคาม เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

View the embedded image gallery online at:
https://pvlo-msk.dld.go.th/webnew/index.php/th/techno-menu/311-2021-02-09?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId2a5722435d