วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายกิติเทพ หลูปรีชาเศรษฐ ปศุสัตว์อำเภอบรบือ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ออกให้บริการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยมีกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน และแจกจ่ายยาฆ่าแมลงพาหะนำโรค แก่ผู้นำชุมชนและเกษตรกรจำนวน 26 ราย พร้อมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 56 ตัว ณ บ้านนาดี หมู่ 6 และหมู่ 13 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม