วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายธรรมนูญ เเก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ,นายอนุพงศ์ คำภูเเก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม, ร.ต.อ.ตนุพล พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อมอบหมายภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยขอให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับ พมจ.ในพื้นที่ฯ เร่งสำรวจจำนวนผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฯ ภายในวันนี้ พร้อมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่นเครืองสูบน้ำ รถยกสูง เรือท้องแบน จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ มีผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน โดยขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยง ขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง ไว้บนที่สูง และให้ทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกัน เพื่ออำนวยการช่วยเหลือฯ หากได้รับการร้องขอ ต่อไป